Sajaj

Members
  • Content count

    4
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

3 Neutral

About Sajaj

Previous Fields

  • Madhab
  1. BHIYOOO FAISLA KARO SHABI KE MANY YA WAHABI KE
  2. yaha ya moktsar bayan kiya gaya hai mazeed pharny ka laye mishkat bab ul karamat main phary jazkallah