Jump to content
IslamiMehfil

Khalil shaikh

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Khalil shaikh

  1. As salamwalequm ek hamela aurat ke namaz ke sajde karne mein pate dabta hai toah namaz kaise ada karenge
×
×
  • Create New...