Jump to content
IslamiMehfil

Sunni Salfi

Members
  • Content Count

    6
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Sunni Salfi

  1. Imkane kizb par aala Hazrat رضى الله عنه ne ju Hawale pesh Kiye hai os K scan chaiye... القديم لأ يستندالي القادر Qadeem ko QADEER ki taraf mansob nahi Kiya ja sakta مواقف مع شرح المواقف الخامس منشورات الرضي قم إيران ٣/١٧٨ شرح مقاصد me hai لأ شيء من الممتنع بمقدور ٣koe mamtana maqdor nahi huta Imaam Yafaee Farmate Hai جميع المستحيلات العلقيه لأ يتعلق للقدرة بها... Tamaam muhallate aqliyah K saath Qodrat Ka talluq nahi huta
  2. Kya ye Lafz Aala Hazart رحمة الله تعالى عليه K kitaabu se Mil sakta hai K Moamin Ko Mitha kahe Sakte hai
  3. Kisi Islami Bhai Ko Mithe Mithe Islami Bhai kahena Ka Hawala chahiye
  4. Dawteislami Wale Ju Apne bol chaal me ye Lafz Istemaal karte hai... Mithe Mithe Islami Bhaiyu... Aesa kahene K dalail chahiye Badi meharbani Hogi Agar Aap motmaeen bakhsh jawab inayat farmae
×
×
  • Create New...