salman4k

Members
  • Content count

    7
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by salman4k

  1. Salam bhai mera apsy sawal hy k jo MazALLAH sarkar ki shan mein kufar karwaye usky bry mein kia hukum hai baraye karam rehnumai farmaye....jazakALLAH khaira
  2. Salam bhai mera apsy sawal hy k jo MazALLAH sarkar ki shan mein kufar karwaye usky bry mein kia hukum hai baraye karam rehnumai farmaye....jazakALLAH khaira
  3. Pyare bhai mjy post ka reply den...
  4. pyare Bhai mry post ka reply den...
  5. Salam...apko bhaijan