tarique

Members
  • Content count

    2
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About tarique

Previous Fields

  • Madhab
    Hanafi
  1. Mufti Iqtedaar Nayeemi Ahle sunnat ke ijma se Kjurooj kar chuke hai unki baat ham par hujjar nahi.
  2. Saath hi Tafseer e Nayeemi wa Digar kutub par hone wale aitraz at bhi us book me shamil ho to bahut badhiya hoga