Mustfa Ansari

Members
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Mustfa Ansari

Previous Fields

  • Madhab
    Not Telling
  1. Assalamo alaikum shab-e-bara'at me halwa banana jaiz hai, sunnat hai, ya farz hai agar hai to kis hadees se sabit hai. Agar Halwa na banae to kya Gunaah hoga aur jo tilawat shab-e-bara'at me kari hai kya uss ka sawab nahi milega.