Ismail Warsi Ali

Members
  • Content count

    2
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Ismail Warsi Ali

  1. Mein hoon Abu Talib meri pehchan yehi hai, Kehte ho Nabuwat jise meri goudi mein pali hai Paida hua ghar mein mere Payamber-e-Akhir Bete ki wiladat mere, Kaabay mein hui hai Ghar mein hai Nabuwat mere ghar mein hai Imamat, Jo Maalik-e-Jannat hai bahu mujh ko mili hai, Kya hai mera imaan ab pooch Khuda se, Bachpan mein Nabuwat mere seenay pe rahi hai, Jo hum bhi na hote, to yeh Kaaba bhi na hota Kaabay ki ye bunyaad mere Jad ne rakhi hai, Quran mein maujood hai mere naam ka Sura Paala hai Nabuwat ko sana tab ye mili hai, Ay Khaliq-e-Quran Tere Quran ki Ayat Aaii na thi dunya mein, magar maine padhi hai, Talwar ke saaey mein sulaya hai Ali (a.s) ko, Tab ja ke Muhammad (saws) ki kahin jaan bachi hai Fatwa to lagate ho, magar yaad ye rakhna Parday se ek Aulaad (atjf) meri dekh rahi hai..... PROUD OF BEING SHIAN E ALI IBN ABU TALIB (a.s) Ala hazrat kaun hai kya wo sayyad hai kya wo wali hai nahi phir sayyad abu talib a.s ko kafir kyu kaha agar abu talib ki jooti ki dhool bhi lag jaye ala hazrat ko to wo wali ho jaye unke samne unkeb gharane ke samne tumhari koi aukaat nahi hai samjhe Ala hazrat kaun hai kya wo sayyad hai kya wo wali hai nahi phir sayyad abu talib a.s ko kafir kyu kaha agar abu talib ki jooti ki dhool bhi lag jaye ala hazrat ko to wo wali ho jaye unke samne unkeb gharane ke samne tumhari koi aukaat nahi hai samjhe Ala hazrat kaun hai kya wo sayyad hai kya wo wali hai nahi phir sayyad abu talib a.s ko kafir kyu kaha agar abu talib ki jooti ki dhool bhi lag jaye ala hazrat ko to wo wali ho jaye unke samne unkeb gharane ke samne tumhari koi aukaat nahi hai samjhe
  2. Mein hoon Abu Talib meri pehchan yehi hai, Kehte ho Nabuwat jise meri goudi mein pali hai Paida hua ghar mein mere Payamber-e-Akhir Bete ki wiladat mere, Kaabay mein hui hai Ghar mein hai Nabuwat mere ghar mein hai Imamat, Jo Maalik-e-Jannat hai bahu mujh ko mili hai, Kya hai mera imaan ab pooch Khuda se, Bachpan mein Nabuwat mere seenay pe rahi hai, Jo hum bhi na hote, to yeh Kaaba bhi na hota Kaabay ki ye bunyaad mere Jad ne rakhi hai, Quran mein maujood hai mere naam ka Sura Paala hai Nabuwat ko sana tab ye mili hai, Ay Khaliq-e-Quran Tere Quran ki Ayat Aaii na thi dunya mein, magar maine padhi hai, Talwar ke saaey mein sulaya hai Ali (a.s) ko, Tab ja ke Muhammad (saws) ki kahin jaan bachi hai Fatwa to lagate ho, magar yaad ye rakhna Parday se ek Aulaad (atjf) meri dekh rahi hai..... PROUD OF BEING SHIAN E ALI IBN ABU TALIB (a.s) Abe alahazrat kaha se sayyad hai wo raza khuani hai nakhli sayyad jo original sayyad hai tu use kafir bata raha hai hazrat abu talib ki jooti se tere raza kha wali ho jayenge