Sign in to follow this  
Followers 0
Bismillah

Hajj Aur Umra

12 posts in this topic

 

Hajj aur Umray main kya farq hai?

 

(wasalam)

 

Kitab Hmara Islam say makhoz :

 

 

Haj:

 

Haj k lughwi Mana Qasd-o-Irada kay hain - aor Istelah-e-Shareat main haj nam hay Ehram bhandh kr 9ween Zilhajah ko Arfat main thehrnay Aor Kaba-e-Muazamah k twaf ka , Makkah k mukhtalif mqamat-e-muqadisa main hazir hokar kuch aadab-o-aamal bja lana bhi haj main shamil hay , haj k leay aik khas waqt muqarrar hay keh is main yeh Af'aal keay jain to haj hay warna naheen

 

 

Umrah :

 

 

Ehram ki halat main Khaana-e-Kabah ka twaf aor Twaf k bad Safa-o-Marwah par Sa'yi in donon k majmooa ka naam umrah hay . iskay leay koi waqt muqarir nahene bkhlaf haj kay k is ka waqt muqarir hay kisi aor waqt main naheen hoskta .

Share this post


Link to post
Share on other sites

yani keh jab koi haj karta hai to uska umra bhi ho jata hai. kyon keh Ehram ki halat main Khaana-e-Kabah ka twaf to already haj main say hai aur baqi sirf Safa-o-Marwah par jana reh jata hai, agar aap haj keh baad Safa-o-Marwah par chalein to haj bhi ho gaya aur umra bhi. nahi

Share this post


Link to post
Share on other sites

yani keh jab koi haj karta hai to uska umra bhi ho jata hai.

 

Naheen Hajj-e-Ifrad main sirf haj ka ihram bhandha jata hay , is main umrah shamil naheen hota. (Hwala : Maktab-Tul-Madeenah ki shaya krda kitab Haj ka mukhtasar tareeqa Page 2)

Share this post


Link to post
Share on other sites

han magar aapnay kaha na keh umray ka waqat muqrar nahi hota to phir kyon na haj say farig ho kar umra bhi ka liya jaey, chahiey wo koi bhi hajj ho. nahi

Share this post


Link to post
Share on other sites

han magar aapnay kaha na keh umray ka waqat muqrar nahi hota to phir kyon na haj say farig ho kar umra bhi ka liya jaey, chahiey wo koi bhi hajj ho. nahi

 

ji han haj k bad Umrah kr lain to bahut achi bat hay.

Share this post


Link to post
Share on other sites

musalman pe jo haj farz kya gaya hai wo konsa hai?

 

Haj-e-Qiran , Haj-e-Tamatu , Haj-e-Ifrad main say koi bhi ada kr lea haj ada hojaye ga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

haj to haj hota hai to phir in main farq kya hota hai?

Edited by Bismillah

Share this post


Link to post
Share on other sites

haj to haj hota hai to phir in main farq kya hota hai?

 

Maktab-Tul-Madeenah ki shaya krda kitab Haj ka mukhtasar tareeqa Say Makhoz

untitled Desktop Resolution.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.