hadees, mafhoom, meri zindagi tumhare liye behter aur meri wafaat bhi, tumhare gunaho ki bakhshish ki dua karo ga   haiythmi ne Majma‘-uz-zawaid me naqal ki hai aur iske sab rawi sahi hai...   iske pages chahiye, jis me ise sahi kaha ho, kuch aur bhi mil jaye to bonus hai...