Jump to content

Marsiya Gangohi Ki Taeed Ka Jaiza


Recommended Posts

ALLAHU AKBAR:

 

 

 

Deobandi Akaabir

Rasheed Ahmed Gangohi ke Shagird Mehmudul Hasan, Apne Peer yani Rasheed Ahmed

Gangohi ki shan me ek Marciya likhte hain.

Uski Ibaraten

apke samne pesh kartahu.

.

“Junaid-o-Shibli

wa Saani Abu Mas’ood Ansari.

Rasheed-e-Millat

wa Deen Ghaus-e-Azam Qutub-e-Rabbani”

(Marsiya Rasheed.

Pg.5)

.

Yani inke Nazdeek

Rasheed Ahmed Gangohi wo dusre Junaid Baghdadi bhi hain aur H.Shibli bhi hain.

Aur Abu Mas’ood Ansari bhi hain. AUR Deobandiyon ke Ghause Azam bhi hain.

.

Dusri line me

likha.

.

“Zamane ne diya

daagh islam ko uski furqat ka.

Ki tha jiska

dagh-e-ghulami, Tamgha-e-Musalmani”

(Marsiya Rasheed.

Pg.5)

.

Yani Rasheed

Ahmed Gangohi ki Ghulami ka tamgha hi Musalman hone ki pehchan hai.

Jo Rasheed Ahmed

Gangohi ka ghulam nahi wo musalman nahi.

To janab

Sahaba-e-Kiram kya musalman nahi the?

 

Ya fir tum Sahaba

ko bhi maazALLAH Gangohi ka ghulam samajhte ho??

.

Iske aage likhte

hain:

“Auban par Ahel

hua ki hai kyun ughal suhal shayad

Utha aalam se koi

baani-e-islam ka saani”

.

maazALLAH, yani

Deobndiyon ke nazdik sare Islam ke baani(founder) Rasheed Ahmad Gangohi hain.

Inse pehle duniya me islam hi na tha.
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites


Aage likhte hain;
.
“Ghareeb-o-Aajiz
karen kya aur kidhar jayen.
Hui hai mezmaan
khalq ki jannat me mehmani”
(Marsiya Rasheed
Pg.8)
.
Yani Ghareebo aru
Aajizon ka Rasheed Ahmed gangohi ke siva dusra koi bhi sahara nahi hai. Aur
Gangohi sahab ki jannat me mezbani kiya ja raha hai. Jabki Deobandiyo ke nazdik
ALLAH ke siva kisi se mangna shirk hai.
.
Fir likha:
“Hawaij Deen-o-Duniya
ke kahan le jayen hum Ya Rab?
Gaya wo
Qibla-e-hajat ruhani wa jismani”
(Marsiya Rasheed
pg.8)
.
Yani
Deen-o-Duniya ki tamam hajaten sirf gangohi saab hi puri kar sakte hain
Aur agar aap
Pyare Aaqa Sallalaho Alaihe Wasallam se kuch bhi mang loge to in wahabiyon ke
nazdeek shirk ho jayega. Aur Rasheed Ahmad Gangohi hi Deobandion ke
Qibla-e-Haajat hain.


Fir  Aage Likhte hain:
.
“Qubuliyat usko
kehte hain Maqbuliyat aisi hoti hai.
Ubaid-e-Sood ka
inke laqab hai Yusuf-e-Saani”
(Marsiya Rasheed
Pg.9)
.
Yani Inhi ki
buzurgi ko qubliyat kehte hain. Baaqi koi wali maqbool nahi hai. Aur ALLAH ke
muqaddas Nabi Yusuf alaihis salam be-hisab khubsurat the, aur Deobandiyon ke
nazdik to Gangohi ke kaale kaale bande hi Yusuf-e-Saani bana diye gaye.
.
Astaghfirullah
.
Aur aage:
.
“Raqaab-e-Auliya
kyun Kham na hoti aap ke aage
Wo
shehbaz-e-tariqat the Muhiuddeen Subhani”
(Marsiya Rasheed
pg.9)
.
Yani Gangohi
sahab kee aage sare Auliya ki raqaben, yahan murad hai buzurgi pheeki pad gayi
ythi. Aur Gangohi sahab jo the wo Deen ko zinda karne wale the.
.
“Khuda unka
murabbi wo Murabbi the khalaiq ke
Mere Maula mere
haadi the beshak Sheikh Rabbani”
(Marsiya Rasheed
Pg.9)
.
Yani Gangohi
sahab puri Makhlooq ke murabbi the. Murabbi kehte hain Hifazat karne wale ko.
Yani Gangohi sahab wo tamam makhlooq ki hifazat karte the. Aur makhlooq me to
Ambiya auliya sab shamil hain??
.
ALLAHU AKBAR.
Yani Ghairullah
se madad mangne ko to shirk kehte hain aur inke Gangohi sahab to tamam Makhlooq
ki hifazat karte the?? Agar Ghairullah se mangan shikr hai to fir kya Gangohi
ko Khuda samajhkar mangte ho???
.
Ek aur line:
“Jidhar ko aap maail the udhar hi haq bhi daair tha
Mere Qibla mere Kaaba the Haqqani se Haqqani”
.
(Marsiya Rasheed Pg.9)
.
Yani Rasheed ahmed Gangohi jidhar bhi apna rukh kar len, udhar hi haq bhi
ho jata tha, yani shariat inhi ke hath me thi kya?
Aur Qibla wa Kaaba kehna inke nazdeek jaez hai aur Gangohi sahab ne khud
apne Fatawae Rasheediya me likha hai ki Ulama ko Qibla wagairah laqab dena
na-jaez hai.
.
.
Fir likhte hain:
“Hidayat jisne
dhundhi dusri jaga wo hua gumrah
Wo
mezab-e-Hidayat the kahin kya nass-e-Qurani”
.
ALLAHU AKBAR.
Yani Rasheed
Ahmed Gangohi ke siva agar koi kahin aur hidayat dhunde to wo gumrah ho
jayega??
So agar hum apne
Aaqa Muhammad Sallalaho Alaihe Wasallam ke tariqe me, apke farmano me hidayat
ko dhundte hain to hum sab gumrah hain?
Aur Sahaba
RadiAllaho Anhu  bhi isi me hidayat paate
the to wo????
(Marsiya Rasheed
pg.9)


Ulama-e-Deoband
ke nazdik Aalim log Kaaba me bhi jaakar Gangoh ka rasta dhundte hain, kyunki
unhe Kaabe se zyada Gangoh se lagaao hai.
Dekhiye
“Phire the Kaaba
me bhi puchte Gangoh ka rasta
Jo rakhte apne
seeno me zauq-o-shauq-e-irfani”
.
Deobandiyon ke
nazdik Rasheed Ahmad Gangohi ki Misal Ambiya jaisi hai, aur inke jaisa bhi koi
dusra mumkin nahi hai.
“Jahan tha apka
saani wahin ja pahunche khud hazrat
Kahen kyunkar
bhala is muh se Maulana bhi la-saani”
.
Jabki Ismaeel
Dehelvi ne apni Kitab Taqviyatul Eiman me “Mitna Nazeer” ke masle me imkaan
rakha hai, yani Nabi Sallalaho Alaihe Wasallam jaisa dusra bhi paida ho sakta
hai, aur deobandiyon ke nazdik Rasheed Ahmad Ganoghi jaisa dusra nahi paida ho
sakta.
.
(Marsiya Rasheed
Pg.10)


Aage likhte hain:
“Hidayat ke liye
aaye the yaan paakar faraghat ab
Gaye hain
taa-karen waan maghfirat ki meer samaani”
.
Yani Gangohi
duniya me logon ko hidayat dene ke liye aaye the, jabki Deobandiyon ke nazdik
to Nabi Sallalaho Alaihe Wasallam bhi khud hidayat nahi de sakte sirf ALLAH hi
hidayat dene wala hia, to kya maazALLAH Gangohi ko khuda samajhte ho ki wo
Hidayat dete hain??
Aur ab apne
mureedon ki maghfirat ki samaani karne chale gaye hain.
.
Aur aage
“Shaheed-o-Saaleh
Siddiq hain Hazrat Bi-Iznillah
Hayat-e-Sheikh ka
munkir ho jo hai uski na-daani”
(Marsiya Rasheed
Pg.11)
..
Yani Gangohi to
Shaheed bhi hain, Saaleh bhi hain aur Siddiq bhi hain.
Aur jo unki hayat
yani zinda hone se inkar kare wo nadaan hai.
Yani Deobandiyon
ke nazdik Gangohi aaj bhi zinda hain jabki RasoolALLAH Sallalaho Alaihe Wasallam
ke bare me likhte hain ki wo to marke mitti me mil gaye.
maazALLAH


Deobandiyon ke
Deen wa Eiman ka kaaba Rasheed Ahmad Gangohi hain.
.
“Rahe muh apki
Jaanib to bu’d zaahiri kya hai?
Hamare
Qibla-o-Kaaba ho tum deeni wa eimani”
(Marsiya Rasheed
Pg12)
.
.
Gangohi ki maut
ke waqt deobandiyon ko Sarwar-e-Aalam Sallalaho Alaihe Wasallam ka naqsha nazar
aa raha tha.
Ye dekiye:
“Wafat
Sarwar-e-Aalam ka naqsha apki rehlat
Thi hasti gar
nazeer hasti Mehbub-e-Subhaani”
.
Astaghfirullah
.
Deobandiyon ke
nazdik Gangohi Siddiq(Abu Bakr Siddiq RadiAllaho Anhu ) bhi hain aur khud hi
Farooq(Umar Farooq RadiAllaho Anhu ) bhi hain,
Dekhiye:
“Wo the
Siddiq-o-Farooq phir kahiye ajab kya hai?
Shahadat ne
tahajjud me qadam-bosi ki agar thaani”
.
Gangohi ke hi dam
se Imam Bukhari aur Imam Ghazali jaise Muhaddiseen aur H. Hasan Basri aur
.Shibli aur Shaybani ka Ilm zinda tha,
Mulahiza ho:
“Faqat ek aap ke
dam se nazar aate the sab zinda
Bukhari wa
Ghazali basri-o-Shibli wa Shaybani”
.
Sare Islam ki
nigehbani Gangohi kiya karte the aur inhe Imam Mehdi ki jaga par rakha gaya
tha.
Dekhiye
“Na aaye Mehdi
maw’ood aur tum bhi chale yaan se
Karega
Gulshan-e-Islam ki kaun ab nigehbani”
(Marsiya Rasheed
Pg. 12)Mazeed likhte
hain:
.
“Tumhari turbat-e-anwar
kod ekar Toor se tashbiya
Kahu hoon bar abr
arini meri dekhi na-daani”
(Marsiya Rasheed
Pg. 13)
.
Ye deobandi
Gangohi ki qabr ko Koh-e-Toor se misala dete hain, Koh-e-Toor wo pahaad hai
jispar Musa alaihis salam khade hue the ALLAH ka deedar karne ke liye, fir jab
ALLAH ne apni tajalliyaat ka sirf ek parda hataya to is qadar Noor chamka jiske
sabab wo Pahaad Jalkar rakh ban gaya tha. subhanALLAH. Kitna mubarak pahaad hai
wo jispar ALLAH ki tajalliyaat pad gayin hain. Aur ye deobandi apne Gangohi ki
qabr ko hi Koh-e-Toor ke barabar misaal de rahe hain,astaghfirullah.


“Kal ki thi baat
ki hai jehel ki ghanghor ghata
Jis taraf nazar
uthate the muheet-e-aalam”
(Marsiya Rasheed
Pg. 15)
.
Yani inke nazdik
Gangohi sare Aalam ko muheet hain. Muheet kehte hain Ehaata karne wale ko.
Yani kisi chiz ko
ap-ne daayre me le lena ye ehaata kehlata hai.
To so Deobandiyon
ke mutabiq Gangohi ne sare Aalam ko apne daayre me le liya tha. Aur agar hum
kahen ki Hamare Aaqa Sallalaho Alaihe Wasallam ka Ilm tamam kaynat ko muheet
hai, to Deobandiyon ki taraf se shirk ka fatwa aa jata hai.
Hum sirf
Mehbub-e-Khuda ke il ko Aalam ka muheet kahen to shirk?
Aur ye to pure
Gangohi ko hi Sare aalam par muheet keh rahe 
hain?
.
Insaf kiya jaye.
Hume ispar bhi shirk ka fatwa deobandiyon se chahiye,
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites


“Ilm ko laakar
surya se suri par  rakhiya
Ankhon se dekh
liya Allama Maa Lam Ya’lam”
(Marsiya Rasheed
Pg. 18)
.
Astaghfirullah.
.
ALLAH ne jo aayat
khaas apne Mehbub Sallalaho Alaihe Wasallam kii shan me nazil farmayi, us aayat
ki misaal ye gangohi ke liye de rahe hain, ALLAH ne apne Mehbub Sallalaho
Alaihe Wasallam kli shan me hi farmaya hai:
“Allamal
Insaana  Maa Lam Ya’lam”
(Quran, Iqra,
Ayat 4)
.
Yahan insan se
urad ALLAH ke mehbub Sallalaho Alaihe Wasallam hain, kyunki ayat keh rahi hai
“Allamal insaana ma lam ya’lam” sikha diya insan ko jo kuch wo nahi janta tha.
Jo kuch nahi
janta tha wo sab sikha diya, duniya me koi bhi aisa aam insan nahi hai jisko
sab kuch sikha diya gaya ho, aisi sirf ek hi shaksiyat ALLAH ne paida farmayi.
Aur wo Mehbub-e-Khuda Sallalaho Alaihe Wasallam hain.
Link to comment
Share on other sites

.
“Farq-e-Darjaat
ka qissa juda hai lekin
Aam tha ijsaam me
iska maatam”
(Marsiya Rasheed
Pg. 19)
.
Ab is baat ka
jawab to Deobandi hi denge ki wo kiske darjaat se farq batana chah rahe hain
Gangohi me?
Kyunki duniya me
Maatam to aam taur se shia log Imam Husain ka karte hain, to kya unhi ke darje
se milane ki koshish kar rahe ho Gangohi ko??
.
Darje ko barabar
agarche nahi kaha lekin ye kehna bhi bahot badi jisarat hai  ki unke darje se farq to hai lekin aalam me
inka bhi matam ho raha tha.
Link to comment
Share on other sites


Yahan to hadd hi
paar kar diya hai, mulahiza ho.
“Qayem
hazrat-e-Imdaad ko marne na diya
Balki Zindah hi
rakha sabko Aala waja atam
Murdon ko zinda
kiya zindon ko marne na diya
Is maseehaayi ko
dekhen zara Ibn Mariyam”
(Marsiya Rasheed
Pg. 23)
maazALLAH.
Deobandiyon ke
nazdik is mamle me Gangohi to Eisa alaihis salam se bhi aage nikal gaye, kyunki
wo to sirf murdon ko zinda hi karte the lekin Gangohi to murdon ko zinda bhi
karte the aur zindon ko bhi marne nahi dete. Aur sath me kehte hain is
Masihaayi ko dekhen zara Ibn Mariyam. Yani inki karamat ko dekhne ke liye Eisa
alaihis salam ko dawat de rahe hain.
.
Astaghfirullah
Astaghfirullah.
Dekha aap logon
ne, kis qadar gande Aqeede hain Deobandiyon ke.
 
Aye mere Pyare
Sunni Musalmano, inse hargiz hargiz koi rishta na jodo, aur jo jud chuka ho
usey tod do, kyunki Qabr me koi rishta tumhare kaam nahi ayega, sirf hamare aur
tumhare Pyare Aaqa Sallalaho Alaihe Wasallam hain jo Qabr me bhi tumhare kaam
ayenge aur Hashr me bhi tumhare kaam ayenge. Tumhe jahannam ki aag se
bachayenge tumhare liye sifarish karenge, agar aaj tum apne hi Aaqa Sallalaho
Alaihe Wasallam ki gustakhiyan karne walon se dosti rakhoge to kal kis muh se
apne Aaqa Sallalaho Alaihe Wasallam se sifarish ki ummid rakhoge????
.
Dua ki Guzarish:
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...

مضمون بالا مندرجہ ذیل رسالے کا جواب ہے۔اس رسالہ کے عرض ناشر میں مولوی ساجد کہتا ہے کہ رب نواز نے اپنی درس قرآن کی محفل میں مرثیہ پر اعتراضات کا جواب دیا جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ رسالہ سارے کا سارا ہدیہ بریلویت نامی کتاب سے چوری شدہ ہے۔ اس بات کو یہاں بتا نے کا مقصد دیوبندی حضرات کو یہ سمجھانا ہے کہ سرقہ اور اور ماخذ میں فرق ہے۔ کسی کتا ب سے ایک آدھا پیرا گراف لینا اخز کرنا کہلاتا ہے جب کے پورے کا پورا مضمون اپنے نام سے چھاپ دینا یہ سرقہ ہے۔لہذا صوت الحق والے حضرات کو پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے پھر ہم پر اعتراض کرے

 

 

post-15383-0-98544800-1406467565_thumb.jpg

post-15383-0-44820900-1406467941_thumb.jpg

post-15383-0-72911700-1406467604_thumb.jpg

post-15383-0-23235700-1406467623_thumb.jpg

post-15383-0-94702500-1406467664_thumb.jpg

post-15383-0-95132300-1406467689_thumb.jpg

post-15383-0-91399200-1406467710_thumb.jpg

Edited by Taimoor Rana
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

 

جناب بیلا جی

اپنے مولویوں پر کیا فتویٰ صادر فرمائیں گے آپ جنہوں نے اشعار پر شاندار فتویٰ جات دئیے ہوئے ہیں؟؟؟

 

http://www.islamimehfil.com/topic/981-marsiya-gangohi-ulma-e-deoband-ki-nazar-main/

 

 

جناب۔ آپ نے تو بیلا صاحب کی ریڑھ کی ہڈی پر انگوٹھا رکھ دیا ہے۔ ایسا تونہ کریں نہ۔ جس مولوی نے دفاع کیا ہے۔اس سے  کیا انھوں نے جا کر کُٹ کھانی ہے؟۔ظاہر ہے اسی کا دفاع کرنا ہے۔  ایک مولوی کو بچانا ہے۔۔ چاہے  یہ ان کے بنیادی عقیدے کے خلاف کیو ں نہ ہو۔ چاہے وہی باتیں کسی اور کیلئے شرک ہوں۔ چاہے اپنے کئی مُلا ء پھنس رہے ہوں۔

Link to comment
Share on other sites

Sher no1.pehli bat ager deobandi mazhab me murabbi lafz per etraz ho bhe to ap ny us ka jwab daye diya etraz khatem.ab murabbi e khalaiq ka jawab daye.

aur pher jis kitab hadiya barelviyat sy ap ny muwab churayia hai wo zeada ter muqameya ul Hadeed sy makhoz Hai jo misbah ul hadeed k jawab me thi aur hamara etraz bhe misbah ul hadeed k hawaly sy tha jsi ka jawab na to tumhara deobandi rehber daye payia aur na hi tum.

sherNo2..o aqel k andhay ye ebarat dekh kabba me bhe hamary dil gangoh ki taraf mutwaja rahy.aur yehi hamara etraz hai k qabba jese muqam per punch kar bhe gangoh gangoh karna.pahly bhe kaha giya ab bhe khty hai madahe Ala HAzrat hamri mutber kitab ni.aur kaha merciya jis k musanaf ko tum shikhul hind manty ho aur kaha bechari awam.

Sherno3.oye ghor sy dekh yaqabel Hazret essa k sath hai aur murday zinda karna ye Hazrat e essa ka haqeqi wasef hai na k mejazi

aur ebarat akaber k page 395 per hai k ashraf ghali thanvi ka taruf molviyat k hawaly tha.lehaza fatwa lagay ga jab k khuwaja sab ka taruaf sofiyat k hawaly hai.

sherno4.Molvi sajid ja k kerachi k kesi achay hospital sy apna treatment karwao oye jahil tu etraz to samjah nai pata jawab kia daye ga ghor sy parh etraz yusfe sani per ni balk abaid k asgher hona ka aqrar kar k un ko yusuf sani khny per hai.pher is sher per ye etraz deobandimazhab me bhe majood hai k tumhary mazhab k mutabiq ye sher sheerkiya hai.is ko cherra tak ni.

Sherno 5.taimoor ny etraz kia tha k ager tumhary nazdeek kesi ko lughvi menni k lehaz sy sadeeq khna jaiz hai to pher rasool bhe kh do? si ka jawab do.

Aur dhoka detaye huye sharam karo yaha tabbeen tabaye ki jamma hai jis ka matlab hai perokar (follower).

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Sher no1.pehli bat ager deobandi mazhab me murabbi lafz per etraz ho bhe to ap ny us ka jwab daye diya etraz khatem.ab murabbi e khalaiq ka jawab daye.

aur pher jis kitab hadiya barelviyat sy ap ny muwab churayia hai wo zeada ter muqameya ul Hadeed sy makhoz Hai jo misbah ul hadeed k jawab me thi aur hamara etraz bhe misbah ul hadeed k hawaly sy tha jsi ka jawab na to tumhara deobandi rehber daye payia aur na hi tum.

 

Hazrat is hawalai mai jo books refer ke gai hain unkai Musanif kaa naam beh bata dain.

 

Agar in reference kai scan upload ho jai tu jawab mazeed mazboot ho jai ga

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...