Mein nay ibarat ka pdf link deeya heh ... kitab ka link nahin. Kitab ka front cover aur phir woh page jis ki zeroorat heh woh heh ... poori kitab ka link kahan deeya heh. Aap nay likha thah kay scan laga doon aur fatwah doon toh qubul hoga: "Agar tum scan laga dou to jo tum fatwa lagao mujy b wohe gabool hoga." Mein nay scan bi laga deeya aur Fatwah Kufr bi jari kar deeya. Abh batahen qubul heh ya nahin? Aur Ahle Sunnat mutafiq bi hen kay yeh ghali heh jis say RasoolAllah ki towheen kee ja ra